Zagłosuj na nas 26 maja
lista nr 5

Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica Razem – Partia Razem, Unia Pracy, RSS

adres: Łowicka 25/lok.P4, 02-502 Warszawa
pełnomocnik wyborczy: Michał Mierzwa
pełnomocnik finansowy: Marek Matczak

Gorąco zachęcamy do wsparcia finansowo naszego startu w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

By to zrobić należy wysłać przelew na następujące dane:

Odbiorca: Fundusz Wyborczy - Partii Razem
Nr konta: 27 1240 1037 1111 0010 6415 8582
Tytuł przelewu: Darowizna na kampanię do Parlamentu Europejskiego na rzecz KKW Lewica Razem – Partia Razem, Unia Pracy, RSS

Darowizn mogą dokonywać jedynie osoby fizyczne posiadające obywatelstwo polskie oraz na stałe zamieszkujące w Polsce.

Środki finansowe nie mogą być wpłacane przez obywateli innych państw, jak również przez obywateli polskich stale zamieszkujących poza granicami Polski.

Suma wpłat od obywatela polskiego na rzecz danego komitetu wyborczego nie może przekraczać 15-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli 33 750 zł.

Rejestr wpłat od osób fizycznych na rzecz Koalicyjnego Komitetu Wyborczego kwot o wartości przekraczającej łącznie od jednej osoby fizycznej kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę

Lp. Data wpisu Data wpłaty Imię (imiona) Nazwisko Miejscowość zamieszkania Kwota wpłaty Łączna kwota wpłat Dodatkowe informacje

Rejestr kredytów zaciągnięty przez Koalicyjny Komitet Wyborczy

Lp. Data wpisu Nazwa banku udzielającego kredytu Data udzielenia kredytu Kwota (wysokość) kredytu Oprocentowanie kredytu Inne niż oprocentowanie koszty udzielenia kredytu Termin spłaty kredytu Imiona i nazwiska poręczycieli Kwota poręczenia poszczególnych poręczycieli Dodatkowe informacje
© 2019 Lewica Razem
komitet polityka prywatności